Paliativní péče v nefrologii

Místo konání:
Interní oddělení Strahov VFN v Praze
(Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6)